Mateř. centrum RODINKA Jilemnice

Roztocká 500
SD Jilm 2. patro
Jilemnice
51401
www.jilemnice.charita.cz.
730586731

mohrova.leona@centrum.cz

Navštivte nás na facebooku:

 

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Rodinka-Jilemnice-335428476610687/

MRAVENEČEK

Nová aktivita pro dětičky od 1,5 roku zhruba do 3,5 let. Každé liché pondělí 10:00 do 10:45.
Děti se učí samostatné práci, zdokonalují si jemnou motoriku např. přesýpáním, přeléváním, uvolňují si zápěstí pomocí mlýnku.
Připraveny jsou jednoduché aktivity, které však děti doma běžně nevytvářejí, děti se také učí si po sobě uklidit a vrátit pomůcku do původního stavu.
Inspirací k této aktivitě je Montessori pedagogika, avšak vzhledem k množství a k věku dětí navštěvujících tento kroužek, není možno přesně dodržovat tyto principy,
např. být při práci v klidu a potichu se zatím nedaří, ikdyž mnohdy děti pracují tiše , ale rušíme je my dospělí svojí potřebou stále někomu něco sdělovat:):).