14.5. PŘEDNÁŠKA o praní od TIERRA VERDE, 15:30 alchymie ekopraní se zakladatelkou a majitekou této firmy, nutno se nahlásit, vstupné 150,-

06.05.2015 19:23