18.6. 10:00 NOVÉ SMĚRY V UČENÍ beseda s Mgr. Tryznovou o současném nevyhovujícím systému učení, o nových možnostech v učení

06.05.2015 19:30