Putovní výstavka "Víte s čím si hrají Vaše děti?"

01.03.2016 15:00

V prostorách SD Jilm bude umístěna putovní výstatvka (od 18.4. do 25.4.) zpracovaná PaedDr. Lenkou Hřibovou z organizace Semínko země zaměřená na to,

abychom si my rodiče (matky) uvědomili co dáváme dětem od prvních dní na hraní, jaká je sociální stopa hraček, jaký význam má pro dítě hračka

vyrobená rodičem.

Touto výstavkou se připojíme k oslavám mezinárodního DNE ZEMĚ!!!!!!

Na toto téma proběhne v MC beseda s Lenkou Hřibovou 25.4. pondělí 10:00 - během besedy dosanou všichni možnost vyrobit pro své dítko malou panenku či skřítka.