O nás

  Mateřské centrum „Rodinka“ - informace pro návštěvníky

Co je MC ?
Mateřské centrum Rodinka je občanská iniciativa při Oblastní charitě Jilemnice. Nemá náboženský program a slouží široké veřejnosti. Od září 2003 MC nabízí programy pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti , pro nastávající maminky a pro ostatní veřejnost. Do aktivit MC se není nutné přihlašovat, pokud je omezena kapacita, pak je v programu vždy uvedena nutnost objednávky a kontakt. Doba pobytu v MC závisí na chuti maminky (tatínka, prarodiče) a je omezena pouze provozní dobou MC.


Kde nás najdete?
Sídlíme v 2. patře budovy společenského domu JILM v Jilemnici.

Finanční a personální zajištění:
Provoz MC je financován převážně z grantu vypsaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další významnou položkou je Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní Charitou Jilemnice, podpora MÚ Jilemnice v podobě bezplatného nájmu v současných prostorách a drobných finančních příspěvků. MC má jednu pracovnici financovanou z grantu MPSV, je jí paní Leonou Mohrovou podílí dobrovolníci z řad maminek, Oblastní charity Jilemnice a veřejnosti.

Bezpečnost a hygienická opatření:
Za bezpečnost dítěte a škody jím způsobené odpovídají rodiče. Úklid místnosti se provádí jednou týdně. Bezprostřední úklid před programem a po něm provádí maminka, která má službu. Toaleta je před každým programem důkladně dezinfikována a slouží pouze potřebám MC. Celková dezinfekce hraček a zařízení MC se provádí dvakrát ročně. Nočníky ihned po použití dezinfikují rodiče. V naléhavých případech poskytneme pro děti náhradní oblečení a plenky. V MC je lékárnička se základním vybavením. Pobyt v MC upravuje provozní řád, který najdete na nástěnce v MC.

Speciální vybavení MC:
Didaktické hračky, výtvarné potřeby, hudební nástroje, terapeutický bazén, owerbally. Bezplatná knihovna, zaměřená na výchovu dětí, rodinnou a partnerskou problematiku, a zdravý životní styl.


 

 

K řadě programů je nabízeno hlídání dětí. Nejedná se o klasické hlídání ale o dohled nad svěřenými dětmi v prostorách herny. Pokud dítě začne neutěšitelně plakat, odneseme jej k mamince. Nemějte z toho obavy, přítomnost dětí například při jazykovém kurzu je zcela běžná a za tímto účelem jsou v učebně hračky. Přítomnost dítěte je v MC přirozená věc a není vnímána jako rušivý element. Dítě si postupně zvykne a bude dávat přednost hře v kolektivu. I při hlídání vybavte dítě svačinkou. Při výběru svačinky dbejte na hlavní zásady zdravé výživy. Mějte na zřeteli, že děti si svačinky vzájemně ochutnávají a může tak docházet ke konfliktům. Nežádoucí jsou zejména bonbóny a podobné cukrovinky. Nezapomínejte na pití.

Během roku v MC probíhá celá řada odborných přednášek a seminářů, které jsou přístupné široké veřejnosti. Nezapomínáme na děti a pro ně, nad rámec pravidelného programu, organizujeme karneval, koloběžkiádu, putování za světlem, výtvarné dílny, vánoční a velikonoční focení a jiné. Sledujte náš měsíční program zveřejňovaný v Jilemnickém zpravodaji a naše www stránky.

 

Kontakt

Mateř. centrum RODINKA Jilemnice Roztocká 500
SD Jilm 2. patro
Jilemnice
51401
www.jilemnice.charita.cz.

Bc. Leona Mohrová
730586731
mohrova.leona@centrum.cz