Mateř. centrum RODINKA Jilemnice

Roztocká 500
SD Jilm 2. patro
Jilemnice
51401
www.jilemnice.charita.cz.
730586731

mohrova.leona@centrum.cz

Navštivte nás na facebooku:

 

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Rodinka-Jilemnice-335428476610687/

O nás

  Mateřské centrum „Rodinka“ - informace pro návštěvníky

Co je MC ?
Mateřské centrum Rodinka je občanská iniciativa při Oblastní charitě Jilemnice. Nemá náboženský program a slouží široké veřejnosti. Od září 2003 MC nabízí programy pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti , pro nastávající maminky a pro ostatní veřejnost. Do aktivit MC se není nutné přihlašovat, pokud je omezena kapacita, pak je v programu vždy uvedena nutnost objednávky a kontakt. Doba pobytu v MC závisí na chuti maminky (tatínka, prarodiče) a je omezena pouze provozní dobou MC.


Kde nás najdete?
Sídlíme v 2. patře budovy společenského domu JILM v Jilemnici.

Finanční a personální zajištění:
Provoz MC je financován převážně z grantu vypsaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další významnou položkou je Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní Charitou Jilemnice, podpora MÚ Jilemnice v podobě bezplatného nájmu v současných prostorách a drobných finančních příspěvků. MC má jednu pracovnici financovanou z grantu MPSV, je jí paní Leonou Mohrovou podílí dobrovolníci z řad maminek, Oblastní charity Jilemnice a veřejnosti.

Bezpečnost a hygienická opatření:
Za bezpečnost dítěte a škody jím způsobené odpovídají rodiče. Úklid místnosti se provádí jednou týdně. Bezprostřední úklid před programem a po něm provádí maminka, která má službu. Toaleta je před každým programem důkladně dezinfikována a slouží pouze potřebám MC. Celková dezinfekce hraček a zařízení MC se provádí dvakrát ročně. Nočníky ihned po použití dezinfikují rodiče. V naléhavých případech poskytneme pro děti náhradní oblečení a plenky. V MC je lékárnička se základním vybavením. Pobyt v MC upravuje provozní řád, který najdete na nástěnce v MC.

Speciální vybavení MC:
Didaktické hračky, výtvarné potřeby, hudební nástroje, terapeutický bazén, owerbally. Bezplatná knihovna, zaměřená na výchovu dětí, rodinnou a partnerskou problematiku, a zdravý životní styl.


 

Co se v MC děje?

„ŠKOLIČKA“ - dvouhodinové setkání dětí s programem. Vhodná příprava pro vstup do mateřské školy. Kombinujeme hru s organizovanou činností provázenou říkadly a písničkami. Po společné svačině následuje výtvarná dílna, tematicky zaměřená k aktuálnímu ročnímu období. Program se přizpůsobuje skladbě dětí v konkrétní den. Krédo: každou činnost začíná dítě dělat společně s maminkou, maminka jde dítěti příkladem, není důležité vydržet do konce, při výtvarné dílně je důležitá práce a ne čistota.

„BABY KLUB“ - dvouhodinové setkání nemluvňat a batolat bez pevného programu. V případě zájmu maminek písničky a dětská říkadla provází mazlení a houpání dětí. Vhodné i pro nastávající maminky. Krédo: komunikace maminek, vzájemná výměna zkušeností ohledně kojení, dětské výživy a péče o miminka.

„JAZYKOVÉ KURZY“ - angličtina a němčina pro začátečníky i pokročilé za přijatelné ceny se zkušenými lektory. Do výuky se můžete zapojit kdykoliv během školního roku. Krédo: mateřství nejsou jenom plenky.

„HRAVÉ CVIČENÍ“ - hodina cvičení pro děti od 1 roku do 4 let. Děti provází plyšový kamarád krtek a celá řada říkadel a písniček. Cviky jsou přizpůsobeny skladbě dětí v konkrétní den. Krédo: mámo, táto, zacvičte si se mnou!

„CVIČENÍ“ - hodina cvičení pro maminky zaměřená na formování postavy a problémy se zády. Prvky Pilates a kondičního cvičení, vhodné pro „uběhané“ maminky. Krédo: fyzická i psychická relaxace je na prvním místě.

„PORADNA PRO KOJÍCÍ MAMINKY, ŠKOLA RODIČOSTVÍ A CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ“ - mimo jiné se zde dozvíte jak porozumět sobě a svému dítěti. Lektorkami jsou porodní asistentka Hana Pohořalá a laktační poradkyně Zuzana Oždianová. Krédo: pomocná ruka v nejšťastnějším období vašeho života.

„ZPÍVÁNKY“ - hudební hodinka pro děti od 2 let. Zpívání často doplněné hereckou nebo taneční akcí. Děti za pomoci maminek a pod vedením pedagoga se naučí množství dětských písniček. Krédo: s písničkou jde všechno líp.K řadě programů je nabízeno hlídání dětí. Nejedná se o klasické hlídání ale o dohled nad svěřenými dětmi v prostorách herny. Pokud dítě začne neutěšitelně plakat, odneseme jej k mamince. Nemějte z toho obavy, přítomnost dětí například při jazykovém kurzu je zcela běžná a za tímto účelem jsou v učebně hračky. Přítomnost dítěte je v MC přirozená věc a není vnímána jako rušivý element. Dítě si postupně zvykne a bude dávat přednost hře v kolektivu. I při hlídání vybavte dítě svačinkou. Při výběru svačinky dbejte na hlavní zásady zdravé výživy. Mějte na zřeteli, že děti si svačinky vzájemně ochutnávají a může tak docházet ke konfliktům. Nežádoucí jsou zejména bonbóny a podobné cukrovinky. Nezapomínejte na pití.

Během roku v MC probíhá celá řada odborných přednášek a seminářů, které jsou přístupné široké veřejnosti. Nezapomínáme na děti a pro ně, nad rámec pravidelného programu, organizujeme karneval, koloběžkiádu, putování za světlem, výtvarné dílny, vánoční a velikonoční focení a jiné. Sledujte náš měsíční program zveřejňovaný v Jilemnickém zpravodaji a naše www stránky.

PROJEKT SVOBODNÁ MATKA
Tato OPS sdružuje matky samoživitelky a obecně osamocené rodiče. Jejím cílem je napomoci k tomu, aby si tito lidé byli navzájem prospěšní a našli podporu při řešení své často svízelné situace. Mc nabízí vedení této skupiny a prostory pro její pravidelná setkávání. Nabízíme pomoc při hledání náhradních prarodičů, při učení správného hospodaření – nakupování a vaření, výuku finanční gramotnosti a hlídání dětí.

V rámci oslav výročí 20let Mateřských center založila Rodinka svoji KEŠ.
Jedná se o „poklad“, který se hledá podle souřadnic, více na www.geocashing.com souřadnice Kešky Rodinka: 50° 36. CC(C-2) 015° 30. BA(A+A) Výchozí bod je Masarykovo náměstí, kde zjistíme A – počet trvale zasazených stromů v zemi na Masarykově náměstí, pak se vydáme na Tyršovo náměstí 50°36.504' a 015°30.234' kde zjistíme B - poslední jedna číslice čísla popisného TJ Sokol Jilemnice na Tyršově náměstí C – počet písmen názvu oranžové budovy na Tyršově náměstí Nápověda: pod smrčkem