Mateř. centrum RODINKA Jilemnice

Roztocká 500
SD Jilm 2. patro
Jilemnice
51401
www.jilemnice.charita.cz.
730586731

mohrova.leona@centrum.cz

Navštivte nás na facebooku:

 

https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A9-centrum-Rodinka-Jilemnice-335428476610687/

Oblastní charita Jilemnice

Oblastní charita je zřizovatelem mateřského centra Rodinka a také díky finanční podpoře charity může MC fungovat.
Více info o práci charity zde: www.jilemnice.charita.cz.