Oblastní charita Jilemnice

Oblastní charita je zřizovatelem mateřského centra Rodinka a také díky finanční podpoře charity může MC fungovat.
Více info o práci charity zde: www.jilemnice.charita.cz.